Ondersteuningsfonds

 

De inkomsten die met de verkoop van de producten van Magis3 gegenereerd worden, gaan integraal naar het ondersteuningsfonds voor de patiënten van FPC Antwerpen en FPC Gent.

Dit onafhankelijk fonds werd opgericht om enerzijds hulpbehoevende patiënten te voorzien van basismiddelen en anderzijds patiënten zelfredzaam te maken, afbetalingen aan gebeurlijke schuldeisers mogelijk te maken en patiënten te leren omgaan met financiële middelen.

Naast de netto-opbrengsten uit de verkoop van de producten vervaardigd in de ateliers, worden inkomsten gegeneerd uit bv. verkoop van artikelen uit de kledingwinkel en mini superette voor patiënten. Ook de netto-opbrengsten van activiteiten en giften door bezoekers, service clubs en anderen komen in dit fonds.