Ondersteuningsfonds

De inkomsten die met de verkoop van de producten van MAGIS3 gegenereerd worden, gaan integraal naar het ondersteuningsfonds voor de patiënten van FPC Gent.

Dit onafhankelijk fonds werd opgericht om enerzijds hulpbehoevende patiënten te voorzien van basismiddelen en anderzijds patiënten zelfredzaam te maken, afbetalingen aan gebeurlijke schuldeisers mogelijk te maken en patiënten te leren omgaan met financiële middelen.

Naast de netto-opbrengsten uit de verkoop van de producten vervaardigd in de ateliers van FPC Gent, worden inkomsten gegeneerd uit bv. verkoop van artikelen uit de kledingwinkel en mini superette voor patiënten, netto-opbrengsten van activiteiten, giften door bezoekers, service clubs of andere derden, enz.