Waarom MAGIS3

Magis3 werd afgeleid van het Latijnse Magistri, aangevuld met het
magische getal 3… Zoals we al zeiden, het zijn heren, heren die
ambacht verrichten. Eén is iets, twee is een paar, maar drie is een groep. In dit geval een groep van 264 patiënten.

Symboliek

Het getal drie neemt als oneven getal vanouds een bijzondere plaats in in het magisch denken van de mensen. Als oneven getal heeft het iets ondeelbaars en werd het eerder met vaste verbondenheid, trouw,
eeuwigheid en volmaaktheid geassocieerd. Wij associëren MAGIS3 met de drievoudige rol van de makers van MAGIS3:

  • De patiënt die werkt aan zijn resocialisatie;
  • De man met een talent;
  • De burger die opnieuw zijn plaats in de maatschappij vindt.

Het getal 3 is de oplossing van tegenstellingen, van tegengestelde: delict, behandeling en veiligheid (het resultaat van de behandeling van de pathologie rekening houdend met het delict).

Tot slot verwijst het getal 3 naar creativiteit: de drie is het element van onze wil, van het idee, en verwijst in die zin naar de geest.

JOUw voordeel

Waarom zou je producten van MAGIS3 kopen?
Om verschillende redenen…

Vooreerst draag je op deze manier bij aan een verantwoorde terugkeer van onze patiënten en dus aan een veiligere maatschappij.

Daarnaast koop je kwalitatief goede producten, gemaakt door flexibele en gemotiveerde werkkrachten, die begeleid worden door bekwaam en ervaren technisch personeel. Tot slot koop je kwalitatieve producten tegen een aantrekkelijke prijs.