Over MAGIS3

Ze zijn met 264. Ze hebben een gemeenschappelijk doel.
Het zijn heren, heren die ambacht verrichten.
Elk van hen heeft een talent.
Het zijn de mannen van FPC Gent.

FPC Gent is een forensisch psychiatrisch centrum waar geïnterneerden behandeld worden. Geïnterneerden hebben een psychiatrische stoornis en hebben daarnaast een delict gepleegd. FPC Gent werkt aan een veiligere samenleving door het risico op delicten door (ex-)geïnterneerden te verminderen en hen te resocialiseren en te re-integreren in de maatschappij.

In FPC Gent proberen we patiënten zo goed als mogelijk voor te bereiden op hun terugkeer in de maatschappij. Dit betekent o.a. dat we veel waarde hechten aan het volgen van een dagprogramma afgestemd op de mogelijkheden van de patiënt. Het dagprogramma bestaat voor de helft uit blokken therapie en voor de helft uit blokken arbeid, onderwijs, beweging en recreatie om zo een zinvolle dagbesteding op te bouwen.

Bij de arbeidsblokken leert men specifieke arbeidsvaardigheden aan en wordt de arbeidsattitude aangescherpt. Er worden werkervaringsplekken aangeboden, waardoor de patiënten beroepservaring opdoen. Werken geeft de patiënten van FPC Gent bovendien de kans om hun verantwoordelijkheid te nemen en eventuele slachtoffers te vergoeden of schulden af te betalen. Dit alles draagt ertoe bij dat ze makkelijker een plaats vinden in de maatschappij.

Om dit mogelijk te maken heeft FPC Gent verschillende ateliers opgericht. De producten die in deze ateliers worden vervaardigd, worden verkocht onder de merknaam MAGIS3.